Linii de credit
Linii de credit
OGP AE este responsabil de recreditarea și administrarea resurselor liniilor de credit investiționale pentru dezvoltare prin intermediul instituțiilor financiare participante eligibile, finanțate din împrumuturile externe de stat și/sau alte fonduri și granturi acordate OGP AE în gestiune și evidență.
Proiecte Investiționale
Proiecte Investiționale
În situația de urgență actuală privind pandemia de COVID-19, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) s-a angajat să ofere finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre, întru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei
Programe Transfrontaliere
Programe Transfrontaliere
Programele transfrontaliere sunt instrumente de cooperare transfrontalieră finanțate din Intrumentul European de Vecinătate care au drept scop sporirea dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții și bunăstării oamenilor din zona de implementare a programului.

stages of lending

Bank’s lending activity is based on the interaction between the bank and the debtor. In carrying out the lending, the bank is guided by the legislation of the Republic of Moldova, by the regulations issued by the NBM.

The bank evaluates the quality and price of the proposed insurance, coordinates with the Debtor the form and schedule of issuing and repaying the loan, as well as other credit conditions. Based on the information, both oral and descriptive in the set of documents submitted by the client, the credit officer will prepare the conclusion for the Credit Committee, including other subdivisions of the Bank, such as Legal Department, authorized bank experts, and in case of need other subdivisions of the bank.

Istorii de succes a beneficiarilor OGP AE

Istorii de succes