Linii de credit
Linii de credit
OGP AE este responsabil de recreditarea și administrarea resurselor liniilor de credit investiționale pentru dezvoltare prin intermediul instituțiilor financiare participante eligibile, finanțate din împrumuturile externe de stat și/sau alte fonduri și granturi acordate OGP AE în gestiune și evidență.
Proiecte Investiționale
Proiecte Investiționale
În situația de urgență actuală privind pandemia de COVID-19, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) s-a angajat să ofere finanțare flexibilă și în timp util țărilor membre, întru consolidarea sistemului de sănătate publică și atenuarea impactului socio-economic al pandemiei
Programe Transfrontaliere
Programe Transfrontaliere
Programele transfrontaliere sunt instrumente de cooperare transfrontalieră finanțate din Intrumentul European de Vecinătate care au drept scop sporirea dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții și bunăstării oamenilor din zona de implementare a programului.

Etapele creditării

Creditarea bancară se bazează pe interacțiune dintre bancă și debitor. În realizarea creditării banca se conduce de legislaţia RM de actele nomative emise de BNM.

Banca evaluează calitatea şi preţul asigurării propuse, coordonează cu Debitorul – forma şi graficul acordării şi rambursării creditului, precum şi alte condiţii de creditare. În baza informaţiei prezentate de client, atât orale cât şi descriptive aflate în setul de documente prezentate de client, ofiţerul creditar va pregăti concluzia pentru Comitetul de Credit încadrând şi alte subdiviziuni ale Băncii, inclusiv Secţia Juridică, experţi împuterniciţi ai băncii, şi în caz de necesitate alte subdiviziuni ale băncii.

 

Istorii de succes a beneficiarilor OGP AE

Istorii de succes